Bibliotheek-collectie

Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken

Homepage HVS Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 7   (uit: 1446)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 10215  
Geschiedenis des vaderlands; een leesboek voor christelijke scholen en huisgezinnen ; 2e druk / door G. de Braal.-2 dln.
Oorlog           (1861)    [Braal, Gerard de]
in deel 1, paragraaf 50, pp. 107-109: “Moedige verdediging van Steenwijk (1580)”; n.a.
Den Haag, J. van Golverdinge;  
 

2. Boeknummer: 10219  
Neerland’s onafhankelijkheid hersteld de Franse Tijd C; 1795-1813 / door J.R. Callenbach.
Oorlog           (1913)    [Callenbach, Jacobus Richardus (Koos)]

Nijkerk, G.F. Callenbach;  
 

3. Boeknummer: 10223  
Memoriën van den gedenckwerdigen dingen, dier in den Nederlandischen provincien van Frieslant, Overijssel, Drenthe, Grueningen, ende Lingen, met heuren bijliggenden frontieren, geschiet sijn ; 2e dr. / door R. Fresinga.
Oorlog           (1772)    [Fresinga, R.]
1e druk uitgegeven 1584.
Deventer, Fridzert van Campen;  
 

4. Boeknummer: 10236  
De vrijbuiter / door W. Mets.
Oorlog           (1905)    [Mets, Willem]

Amsterdam, Van Holkema en Warendorf;  
 

5. Boeknummer: 10237  
Terminologie verdedigingswerken ; inrichting, aanval en verdediging / door A.H. Mohr.
Oorlog           (1999)    [Mohr, A.H.]

Utrecht, Stichting Menno van Coehoorn;  
 

6. Boeknummer: 10239  
Beschrijvinghe ende afbeeldinge van alle victoriën … des Hoch-gheb. Fursts Maurits van Nassau / door J.J. Orlers en H. van Haestens.
Oorlog           (1610)    [Orlers, J.J.]

Leyden, J.J. Orlers en H. van Haestens;  
 

7. Boeknummer: 10242  
REYD, E. van. Historie der Nederlantscher Oorlogen begin ende voortganck tot den jaere 1601;
SANDE, J. van (den). Van de voornaemste Gheschiedenissen inde Nederlanden ende elders.

Oorlog           (1650)    [Reyd, E. van; Sande, J. van den]
De auteur Everhardus van Reyd, was de persoonlijk secretaris van Willem Lodewijk en goed geďnformeerd inzake de belegeringsoorlog van Steenwijk in 1592.
Zijn oomzegger, de auteur Johan van (den) Sande, was rechtsgeleerde en afgevaardigde in de Staten-Generaal.

Leeuwarden, Gijsbert Sybes;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 16 januari 2023