Bibliotheek-collectie

Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken

Homepage HVS Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 19   (uit: 1446)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 10296  
Steenwijk Magazine.
Bestaan en Samenleving           ([1990])    [Tienkamp, R.]

Steenwijk, VVV;  
 

2. Boeknummer: 10312  
NOTA in verband met opheffing Streekraad.
Bestaan en Samenleving           (1972)   

Steenwijk, Streekraad Noordwest-Overijssel, 1972.;  
 

3. Boeknummer: 10751  
Oost West…Verhalen uit de Kop van Overijssel / samengest. door E. Driessen.
Bestaan en Samenleving           (2013)    [Driessen, E.]
34 korte verhalen, waarvan 4 in plaatselijk dialect, van diverse auteurs.
Zoetermeer, Free Musketeers, 2013.;  
 

4. Boeknummer: 10752  
EINDRAPPORT van de Commissie Welzijnsplanning met betrekking tot het voorbereiden van een planmatig beleid op het terrein van het specifiek welzijn in de gemeente Steenwijk.
Bestaan en Samenleving           (november 1979)   
welzijnsbeleid gemeente Steenwijk; planning, medezeggenschap, subsidiëring, prioriteiten.
Steenwijk, Gemeentebestuur, Commissie Welzijnsplanning, 1979.;  
 

5. Boeknummer: 10753  
NoordWestGroep 1960-2010.
Bestaan en Samenleving           (2010)    [Fetlaar, C.; Ymker, H.R.G.]

Steenwijk , NoordWestGroep;  
 

6. Boeknummer: 10754  
FOTO-reportage uitgegeven na het bezoek van H.M. Koningin Juliana aan de N.W. hoek van Overijssel op Woensdag 1 juli 1953.
Bestaan en Samenleving           (1953)   

 

7. Boeknummer: 10764  
Met de Kop in de wind; fiets-impressies en andere verhalen uit Steenwijkerland / door L. Boonstra en E. Kuiper.
Bestaan en Samenleving              [Kuiper, E.]
actuele lokale gebeurtenissen en ontmoetingen met mensen; crash van twee vliegtuigen bij Willemsoord tijdens de 2e WO en de speurtocht van Lieuwe Boonstra naar de acht omgekomen bemanningsleden.
Steenwijk, Hovens Gréve, 2010.;  
 

8. Boeknummer: 10773  
Onderzoek buurtschappen Steenwijk. Deel 1: rapportage over wensen, behoeften en verwachtingen van de buurtschapbewoners naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1973.
Bestaan en Samenleving           (1973)    [Muijen, J.J. van]

Steenwijk, Gem. Steenwijk, 1973.;  
 

9. Boeknummer: 10776  
Het OVERIJSSELSE volkskarakter / door H. Drijfhout en K. Jassies.
Bestaan en Samenleving           (1949)    [Drijfhout, H.; Jassies, Klaas]
Naast een beschrijving van de Overijsselse gewesten, de bouwkunst, volksaard, gebruiken, deden de samenstellers een keuze uit het proza en de poëzie waardoor een beeld van het karakter van de gewesten werd gegeven. Wetenschappelijk is het bewijs voor de beweringen in dit boek niet in overeenstemming met de huidige kennis (2022) over de demografische en sociale geschiedenis van Overijssel.
Heiloo, Kinheim, 1949.;  
 

10. Boeknummer: 10777  
Deining in Drenthe; historisch-sociografische speurtocht door de ‘Olde Lantschap’, de achtste der zeven provinciën ; 3e druk / door H.J. Prakke.
Bestaan en Samenleving           (1958)    [Prakke, H.J.]

Assen, Van Gorcum, 1958.;  
 

11. Boeknummer: 10778  
REGISTER van huur en pacht van huizen in Steenwijk en Zuidveen en land in de omgeving (Baarlo, Blankenham, Blokzijl, Giethoorn, Muggenbeet enz.) over de jaren 1732-1828, aangetroffen bij het archief van de firma Lambert Eindhoven & Zoon.
Bestaan en Samenleving           (1994)   

Zwolle, Gemeentearchief, 1994.;  
 

12. Boeknummer: 10781  
Sociale kaart van Steenwijk: een overzicht van de sociale situatie in Steenwijk enz. / door J.C.M. Ruys.
Bestaan en Samenleving           (1979)    [Ruys, J.C.M.]
overzicht welzijnsbehartiging t.b.v. de sociaalculturele planning in de gemeente Steenwijk;
bevolking, kerkelijke gezindte, huisvesting, onderwijs, werkgelegenheid, verenigingsleven, welzijn, sociaalculturele planning.

Zwolle, Stichting Overijssels Prov. Inst. voor Welzijnsbehartiging, 1979.;  
 

13. Boeknummer: 10784  
SOCIALE Atlas Steenwijkerland 2008 ; samenstelling drs. P. Oostveen.
Bestaan en Samenleving              [Oostveen, P.]
In opdracht van de gemeente Steenwijkerland overzicht van de sociaal-geografische status en voorzieningenniveau in de 32 onderscheiden buurt-schappen en dorpen van Steenwijkerland.
Enschede, Bureau Oostveen, 2008.;  
 

14. Boeknummer: 10785  
SOCIALE vernieuwing gemeente Steenwijk..
Bestaan en Samenleving           (1994)   

Steenwijk, Gem. Steenwijk, 1994.;  
 

15. Boeknummer: 10788  
Herinnering aan het J.G. zomerkamp te Rekken, augustus 1946 / door G.J. van Stapele-Manoth.
Bestaan en Samenleving           (augustus 1946)    [Stapele-Manoth, G.J. van]

Steenwijk, Vrijzinnig Christelijke Jeugd Gemeenschap;  
 

16. Boeknummer: 10796  
TEGEN de klippen op; tien jaar ervaringen van en met de Vrijwilligers Vakature Bank Steenwijk 1979-1989.
Bestaan en Samenleving           (november 1989)   

Steenwijk, SVVB, 1989.;  
 

17. Boeknummer: 10806  
Aardrijkskundig woordenboek van Nederland ; 1ste druk / door P.H. Witkamp.
Bestaan en Samenleving           (1877)    [Witkamp, P.H.]
p. 1155: Steenwijk,
p. 1156: Steenwijkerwold; bevolking van Steenwijk en Steenwijkerwold in 1811, 1822, 1840, 1870 en 1876; aantal huizen in Steenwijk in 1840 en 1870;
godsdienst in Steenwijk en Steenwijkerwold in 1876;
woningen, kerken, kasteel van 1523 tot 1527, oppervlakte van de gemeenten;
ook als HVS INFO 9, 1 p.

Amsterdam, Scheltema & Holkema en Brinkman, 1877.;  
 

18. Boeknummer: 10807  
Alles draait nu om jou, Els; het gebeurde in en om Steenwijk rond het jaar 1900 / door R. van der Zee.
Bestaan en Samenleving           (1983)    [Zee, R. van der]
vertaling uit het Fries van de door dezelfde auteur geschreven streekroman Lutske (1946).
Steenwijk, Hovens Gréve, 1983.;  
 

19. Boeknummer: 11448  
Sprokkels / door D. Buiter.
Bestaan en Samenleving           (1999)    [Buiter, D.]
korte stukjes over verschillende onderwerpen en gebeurtenissen in Steenwijk en Steenwijkerwold in de tien decennia van de twintigste eeuw; onderwerpen:
p. 57: Aan het begin van de 20ste eeuw, raadsvergaderingen, verveningen;
p. 116: inpolderingen, coöperatieve stoomzuivelfabriek Ons Belang (later: NOVAC) aan de Hooidijk in Tuk , Belgische vluchtelingen, park Rams Woerthe, opslagrecht;
p. 188: meubelfabriek Monsieur, klokkenluiderij, Boterwaag, monumentenzorg;
p. 237: verkeersweg (Goeman Borgesiusstraat), Dolderbrug, eier- en vishal, samenvoeging Steenwijk en Steenwijkerwold?;
p. 300: barakkenkampen aan het Steenwijkerdiep, Oudheidkamer, annexatie gemeente Steenwijkerwold; p.
366: Fröbelschool, streekraad, straat- en buurtnamen Steenwijkerwold;
p. 399: markten, theehuisje Goeman Borgesiusstraat, verkeersproblematiek Oosterstraat/Scholestraat;
p. 419: industrieterrein Groot Verlaat, Stationsplein, specerijenmaalderij J.S. Polak;
p. 450: kermis- en circusmuseum, Vereniging Het Heideveld, steenhouwerij De Willigen;
p. 502: drukkerij en uitgeverij Hovens Gréve, bibliotheek, wasserij Spitzen;

Steenwijk, Hovens Gréve, 1999.;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 7 oktober 2023