Bibliotheek-collectie

Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken

Homepage HVS Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 51   (uit: 1446)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 11500  
Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten, / Vereniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis / tweede deel, eerste stuk ; Dijkrechten van Vollenhove.
Bestuur & Recht           (1872)   
Beschrijving van Stad-, Dijk- en Markeregten van Vollenhove op basis van onderzoek naar bestaande afschriften van vˇˇr de invoering der Provinciale reglementen op de dijken geldige regten en verordeningen.
Zwolle, Tjeenk Willink, 1872.;  
 

2. Boeknummer: 11501  
Overijsselsche stad-, dijk- en markeregtren ; deel 1, tiende stuk ; Stadregten van Steenwijk.
Bestuur & Recht -- stadsrecht           (1891)   
Beschrijving van stadsrechten van Steenwijk op basis van authentieke geschriften.
Zwolle. De erven J.J. Tijl, 1891;   ( december 2023)
 

3. Boeknummer: 11504  
Hildo Krop ; met teekeningen van den kunstenaar. / door Jos. de Gruyter.
Kunst en Cultuur -- beeldhouwkunst           (1938)    [Gruyter, W.J. de (Josyah Willem)]
Beschrijving van beeldhouwwerken van, en tekeningen van de kunstenaar Hildo Krop.
Amsterdam, N .V. de Spieghel , Atwerpen, N.V. Het Kompas, 1938;   ( december 2023)
 

4. Boeknummer: 11505  
Het beste moet nog komen door H.J. Trommel.
Kunst en Cultuur -- dichtkunst           (1977)    [Trommel, Hendrik Jan]
Gedichtenbundel van ds. H.J. Trommel
Steenwijk, Hovens Greve, 1977;   ( december 2023)
 

5. Boeknummer: 11506  
De literaire wandeling door Steenwijk / Wandeling aan de hand van Hilly Klasens en Wim Heij in het kader van 25 jaar Schrijversfestival.
Kunst en Cultuur -- literaire kunst           (2012)    [Heij, W.H.; Klasens, H.]
Een wandeling aan de hand van een selectie van tekstfragmenten over Steenwijk.
Steenwijk, Schrijversfestival, 2012;   ( december 2023)
 

6. Boeknummer: 11507  
"Hoeveule woord'n kent ze nog under de Steenwieker Toorn": een onderzoek naar het Steenwijker dialect/ / door Ronald Grijpstra en Roel Jonkers.
Kunst en Cultuur -- dialecten           (1989)    [Grijpstra R. en Jonkers R.]
Een klein opgezet onderzoek naar het dialectgebruik van verschillende generaties in Steenwijk als introductie op het vakgebied Taalvariatie.
( december 2023)
 

7. Boeknummer: 11508  
Een onderzoek naar de flora en fauna in het wallenlandschap van een deel der gemeente Steenwijk, en een kritische bestudering van de uitbreidings- en ruilverkavelingsplannen voor zover zij betrekking hebben op dit landschap / onder leiding van de docenten A.Q. Philippi en G.M. Wieggers.
Onderwijs -- Huishoudschool           (1973)    [Philippi, A.Q. en Wieggers, G.M.]
Omslag titel: Onderzoek van het wallenlandschap in de gemeente Steenwijk. Project, uitgevoerd door leerlingen van de Vormingsklas 1972/1973 van de R.K. Huishoudschool en opleiding NXX.
Studiecentrum Steenwijkerwold, 1972-1973;   ( december 2023)
 

8. Boeknummer: 11509  
Over De Polle, een dorpsgeschiedenis / door Geert Groen.
Algemeen -- Steenwijks geschiedenis           (2011)    [Groen, Geert]
Een geschiedenis van het bijzondere dorpje De Pol(le) in de Kop van Overijssel tussen Steenwijk en Wolvega.
eigen uitgave Geert Groen;  
 

9. Boeknummer: 11510  
Meentheverslag / door J.R. Meesters, A.Lampe Reiners, G.W. Daems / Gemeente Steenwijk.
Bestuur & Recht -- gemeente bestuur           (1882)    [Meesters R.J. , Lampe Reiners A., Deams G.W.]
Meentheverslag: voorstellen doen ter regelling der Meenthe-aangelegenheid.
Steenwijk, Gemeente, 1882.;   ( december 2023)
 

10. Boeknummer: 11511  
Archiefsprokkels uit Steenwijk/ verzameld door L. Calkoen.
Bestaan en Samenleving -- bevolking           ([1920])    [Calkoen, L.]
Huwelijks- en doopacten, verzameld door L. Calkoen.
Steenwijk, archieven, 1920;   ( december 2023)
 

11. Boeknummer: 11512  
De zin der vergelding II , een strafrechts- en philosophisch onderzoek / door prof. mr. dr. Leo Polak.
Bestuur & Recht -- rechtspraak           (1947)    [Polak, Leo]
De zin der vergelding, een strafrechts- en philosophisch onderzoek. 2 Delen.
Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1947;   ( december 2023)
 

12. Boeknummer: 11513  
Eenheid boven geloofsverdeeldheid ; radiorede gehouden voor de VRO op zaterdag 21 maart 1931 / door prof. mr. dr. Leo Polak.
Bestaan en Samenleving -- religieus leven           (1931)    [Polak, Leo]
Radio-rede gehouden voor de V.R.O. (Vrijdenkers Radio Omroepvereniging)
Prof. mr. dr. Leo Polak, hoogleraar in de wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Groningen.

Amsterdam, J. Emmering , 1931;  
 

13. Boeknummer: 11514  
De beteekenis der co÷peratie voor de arbeidersklasse ; redevoering, uitgesproken op de 15e Algemeene Vergadering van het Nederl. Verbond van Vakverenigingen, gehouden van 10-23 juni 1932 te 's-Gravenhage / door K. de Boer.
Agrarisch -- Landbouw           (1932)    [Boer, K. de]
K. de Boer was penningmeester van de Centrale Bond van Nederlandsche Verbruiks Co÷peraties.
Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV).

's-Gravenhage, Nederlands Verbond van Vakverenigingen, 1932.;  
 

14. Boeknummer: 11515  
Kleurloos kijken naar mensen ... / etnische groepen in de krijgsmacht / samengesteld door Wim Heij, Wim Reinders, Frank Spoelstra.
Bestaan en Samenleving -- krijgsmacht           (1987)    [Heij, Wim. , Reinders, Wim. , Spoelstra, Frank.]
Kleurloos kijken naar mensen: etnische groepen in de krijgsmacht.
Zeist, Bureau Hoofdraadsman, 1987;   ( december 2023)
 

15. Boeknummer: 11516  
De zin der vergelding; een strafrechts- en philosophisch onderzoek / deel I / door Prof.mr. dr. Leo Polak.
Bestuur & Recht -- rechtspraak           (1947)    [Polak, Leo]
De zin der vergelding; een strafrechts- en philosophisch onbderzoek / verzamelde werken deel 1.
Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1947.;   ( december 2023)
 

16. Boeknummer: 11517  
Over droge voeten gesproken... / Waterschap Vollenhove
Infrastructuur -- Weg- en waterbouw           (1988)    [FennArt]
Brochure van het Waterschap Vollenhove: waaraan hebt u uw droge voeten eigenlijk te danken?
Vollenhove, Waterschap Vollenhove, 1988;   ( december 2023)
 

17. Boeknummer: 11518  
De gele ster / De Jodenvervolging in Europa van 1033 tot 1945 / door Gerhard Schoenberger
Bestaan en Samenleving -- Jodenvervolging           (1961)    [Schoenberger, Gerhard]
De Jodenvervolging in Europa van 1933 tot 1945.
Amsterdam, Bezige Bij, 1961.;   ( december 2023)
 

18. Boeknummer: 11519  
Wildebras ; bibliotheek van verzamelbare poppen / door Ineke van der Swaluw-van Gessel.
Handel en Industrie -- Poppenfabricage           (1990)    [Swaluw-van Gessel, Ineke van der]
Beschrijving van het maakproces van Wildebraspoppen van papier-machÚ, polyethyleen en polyethyleen-vinyl ; de beschrijving van merken en labels en het bedrijf 't Poppenrijk.
Wissel, Niesje Wolters van Bemmel, 1990.;   ( december 2023)
 

19. Boeknummer: 11520  
Graven in Steenwijk van voorouders van Binyonim Jacobs / door H. Prinsen-de Vroome.
Bestaan en Samenleving -- Joods Steenwijk           (2024)    [Prinsen-de Vroome, Harma B.]

Steenwijk, Historsiche Vereniging Steenwijk en Omstreken, 2024.;   (ZCBS: 2024)
 

20. Boeknummer: 11521  
Tabaksnijverheid in Steenwijk en omstreken van 1800-1960 ; overzocht van de door J. Bekhof en K. Brinkman verzamelde informatie / samegest. door J.D. van der Tuin
Handel en Industrie -- Sigarenfabricage           (2018)    [Bekhof, Jan; Brinkman, Klaas; Tuin, Joop D. van der]

Steenwijk, Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken, 2018.;  
 

21. Boeknummer: 11523  
Jan en Knelisbuur op het Laandbouwfeest in Steenwiek.
Kunst en Cultuur -- dichtkunst           (1926)   

Steenwijk, 1929;   ( december 2023)
 

22. Boeknummer: 11525  
Jaarboekje 1977 voor de gemeente Steenwijk
Algemeen -- adresboeken           (1977)   

Steenwijk, drukkerij Hovens GrÚve, 1977.;   ( december 2023)
 

23. Boeknummer: 11526  
Het ontoegankelijk hart : de roman van Bernardus Paludanus / door Johan Theunisz.
Biografie & Genealogie -- levensbeschrijving           (1943)    [Theunisz., Johan]
Levensbeschrijving van Bernardus Paludanus (Berent ten Broeke) (1550-1633), een te Steenwijk geboren filosoof en arts, die internationale vermaardheid genoot om zijn rariteitenkabinet.
Amsterdam, Uitgeversmaatschappij de Amsterdamsche keurkamer, 1943;   ( december 2023)
 

24. Boeknummer: 11527  
De Joodse begraafplaats in Steenwijk / door H. Prinsen-de Vroome.
Bestaan en Samenleving -- Joods Steenwijk           (2024)    [Prinsen-de Vroome, Harma B.]

Steenwijk, Historsiche Vereniging Steenwijk en Omstreken, 2024.;   (ZCBS: 2024)
 

25. Boeknummer: 11528  
De Joodse kalender / door H. Prinsen-de Vroome.
Bestaan en Samenleving -- Joods Steenwijk           (2024)    [Prinsen-de Vroome, Harma B.]

Steenwijk, Historsiche Vereniging Steenwijk en Omstreken, 2024.;   (ZCBS: 2024)
 

26. Boeknummer: 11529  
De Joodse Begraafplaats in Steenwijk / door H. Prinsen-de Vroome.
Bestaan en Samenleving -- Joods Steenwijk           (2024)    [Prinsen-de Vroome, Harma B.]

Steenwijk, Historsiche Vereniging Steenwijk en Omstreken, 2024.;   (ZCBS: 2024)
 

27. Boeknummer: 11530  
Lijst Stenen Archief alfabetisch / door H. Prinsen-de Vroome.
Bestaan en Samenleving -- Joods Steenwijk           (2024)    [Prinsen-de Vroome, Harma B.]

Steenwijk, Historsiche Vereniging Steenwijk en Omstreken, 2024.;   (ZCBS: 2024)
 

28. Boeknummer: 11531  
Lijst Stenen Archief Begraafplaats Steenwijk op nummer / door H. Prinsen-de Vroome.
Bestaan en Samenleving -- Joods Steenwijk           (2024)    [Prinsen-de Vroome, Harma B.]

Steenwijk, Historsiche Vereniging Steenwijk en Omstreken, 2024.;   (ZCBS: 2024)
 

29. Boeknummer: 11532  
De tekst op een grafzerk / door H. Prinsen-de Vroome.
Bestaan en Samenleving -- Joods Steenwijk           (2024)    [Prinsen-de Vroome, Harma B.]

Steenwijk, Historsiche Vereniging Steenwijk en Omstreken, 2024.;   (ZCBS: 2024)
 

30. Boeknummer: 11533  
Graven van familie Adler De Leeuw / door H. Prinsen-de Vroome.
Bestaan en Samenleving -- Joods Steenwijk           (2024)    [Prinsen-de Vroome, Harma B.]

Steenwijk, Historsiche Vereniging Steenwijk en Omstreken, 2024.;   (ZCBS: 2024)
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 7 februari 2024