Bibliotheek-collectie

Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken

Homepage HVS Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 150   (uit: 1446)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 5 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 11315  
800 jaar geleden werd de naam Steenwijc voor het eerst genoemd / door J.P. de Smidt.
Algemeen -- Steenwijks geschiedenis           (22 october 1940)    [Smidt, J.P. de]
Oudste vermelding naam Steenwijk dateert van 1141; legende Middelwijk, Oostwijk en Westwijk; Olde Wedeme, oudste kerk en pastorie, Proostinge, Steendijk, Tukseweg, Aabrug, kluften, ontstaan van de stad.
Steenwijk, Opregte Steenwijker Courant, 1940.;  
 

2. Boeknummer: 11378  
75 Jaar domeinpolders ; het ontstaan en de ontwikkeling van de domeinpolders bij Giethoorn
Waterstaat -- polders           (2013)   
KORTE INHOUD
Van Zuiderzeestormen en overstromingen naar een werkverschaffingsproject van ongekende omvang; er is hard gewerkt om van dit kleine stukje Nederland een vruchtbare polder te maken. Het ontstaan en de ontwikkeling door de ogen van hen die weten hoe het was;
- Eva Aalbers (104) kwam in 1936 aan een nog kale Kanaaldijk wonen. Elektra was er nog niet, de ontginning was met handwerk voltooid en ook Eva en hoor man Jan deden het op die manier;
- Henk Buter, de landbouwvoorlichter van het eerste uur weet nog goed voor welke uitdagingen boeren in de nieuwe polder kwamen te staan;
- Lute Bouwer, een geboren polderkind dat onderzocht en verzamelde, schreef en schrijft over het leven van toen en nu;
- Bea Claessens van Natuurmonumenten beschrijft de cultuurhistorische natuurwaarden aan de rafelige verwijderde randen van de polders:
- Geert en Ernst Jan de Boer, vader, zoon en maten in het moderne bedrijf aan de Heerendijk met 140 koeien en een kuikenstal;
- Pieter Winter, compagnon van Cordes richt zich in het oorspronkelijke aardappelteelt- en verwerkingsbedrijf naast vleeskuikens ook op duurzame energie.
- Alie Brandsma (68) werd geboren aan het Steenwijkerdiep in de bijzondere Wheepolder. Haar Hoeve Voorwijk' wordt inmiddels gerund door haar zoon;
- Kees Hogenberg (89), zoon van pionier en bruggenbouwer Hendrik Hogenberg weet met smaak te vertellen over de avonturen van zijn vader;
- Joop Verhagen, de immer vrolijke veearts die 35 jaar lang dienst deed op de meest onmogelijke momenten;
- Koba Oort (89), een geboren Gieterse die trouwde met een polderpionier. Vanuit haar geboortedorp blikt Koba terug op een roerige tijd:

Scheerwolde, Cie. Domeinpolders, 2013.;   ( 21-08-2023)
 

3. Boeknummer: 11381  
De Steenwijker toren ; een uitgave van het Stadsmuseum Steenwijk ; herziene druk / door G.M. Laar.
Gebouwen -- Kerk Ė Kerkinterieur           (2023)    [Laar, G.M.]

Steenwijk, Stadsmuseum, 2023.;   ( 30-08-2023)
 

4. Boeknummer: 11382  
Burgers in verzet tegen regenten-heerschappij ; onrust in Sticht en Oversticht 1703-1706 / door W.F. Wertheim en A.H. Wertheim-Gijse Weenink.
Bestuur & Recht -- bestuurlijke ontwikkeling           (1976)    [Wertheim, W.F.; Wertheim-Gijse Weenink, A.H.]
Over de Plooijerijen en hun nasleep in Overijssel.
Steenwijk p. 61-63

Materdam, Van Gennep, 1976.;   ( 11-09-2023)
 

5. Boeknummer: 11385  
De geschiedenis van de stad Steenwijk in het licht van de nationale geschiedenis / door H.J. Jansink.
Algemeen -- Steenwijks geschiedenis           (1984-1985)    [Jansink, H.J.]
Niet gepubliceerd materiaal van oud-bestuurslid van HVS.
Bevat tevens de Geschiedkundige mutaties vanaf 695-1900.
Met bijlage: Stambomen ; tabel van vorstenhuizen in Europa en adelijke geslachten in de Nederlanden. Steenwijk, H.J. Jansink, 1988-1993. 55 p.

Steenwijk, Jansink, 1985.;  
 

6. Boeknummer: 11386  
Muntschat Edwin Schepers ; documentatiemap / samengest. door Werkgroep Archeologie Steenwijk.
Archeologie -- muntvondsten           (1984-heden)    [Werkgroep Archeologie Steenwijk]
Krantenknipsels, fotokopieŽn, documenten over het onderwerp van de titel.
Steenwijk, Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.;  
 

7. Boeknummer: 11387  
Strijdhamer (bijl) Piet Heinstraat ; documentatiemap / samengest. door Werkgroep Archeologie Steenwijk.
Archeologie -- prehistorische wapens           (1984-heden)    [Werkgroep Archeologie Steenwijk]
Krantenknipsels, fotokopieŽn, documenten over het onderwerp van de titel.
Steenwijk, Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.;  
 

8. Boeknummer: 11388  
Tjerk Vermaning ; documentatiemap / samengest. door Werkgroep Archeologie Steenwijk.
Archeologie -- Onderzoekers           (1984-heden)    [Werkgroep Archeologie Steenwijk]
Krantenknipsels, fotokopieŽn, documenten over het onderwerp van de titel.
Steenwijk, Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.;  
 

9. Boeknummer: 11389  
Paleo-, Mesolithicum en Neolithicum ; documentatiemap / samengest. door Werkgroep Archeologie Steenwijk.
Archeologie -- oudheidkundig bodemonderzoek           (1984-heden)    [Werkgroep Archeologie Steenwijk]
Krantenknipsels, fotokopieŽn, documenten over het onderwerp van de titel.
Steenwijk, Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.;  
 

10. Boeknummer: 11390  
Rendierjagers (Voerman) ; documentatiemap / samengest. door Werkgroep Archeologie Steenwijk.
Archeologie -- bewoningssporen           (1984-heden)    [Werkgroep Archeologie Steenwijk]
Krantenknipsels, fotokopieŽn, documenten over het onderwerp van de titel.
Steenwijk, Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.;  
 

11. Boeknummer: 11391  
Bewerkte stenen (Voerman) ; documentatiemap / samengest. door Werkgroep Archeologie Steenwijk.
Archeologie -- stenen gebruiksvoorwerpen           (1984-heden)    [Werkgroep Archeologie Steenwijk]
Krantenknipsels, fotokopieŽn, documenten over het onderwerp van de titel.
Steenwijk, Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.;  
 

12. Boeknummer: 11392  
Registratie archeologische vondsten ; documentatiemap / samengest. door Werkgroep Archeologie Steenwijk.
Archeologie -- vondsten           (1984-heden)    [Werkgroep Archeologie Steenwijk]
Krantenknipsels, fotokopieŽn, documenten over het onderwerp van de titel.
Steenwijk, Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.;  
 

13. Boeknummer: 11393  
Aardkundig Excursiepunt 37 ; documentatiemap / samengest. door Werkgroep Archeologie Steenwijk.
Archeologie -- oudheidkundig bodemonderzoek           (1984-heden)    [Werkgroep Archeologie Steenwijk]
Krantenknipsels, fotokopieŽn, documenten over het onderwerp van de titel.
Steenwijk, Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.;  
 

14. Boeknummer: 11394  
De Schans Steenwijk ; documentatiemap / samengest. door Werkgroep Archeologie Steenwijk.
Oorlog -- 1568-1648 (Tachtigjarige Oorlog)           (1984-heden)    [Werkgroep Archeologie Steenwijk]
Krantenknipsels, fotokopieŽn, documenten over het onderwerp van de titel.
Steenwijk, Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.;  
 

15. Boeknummer: 11395  
Collecting artifacts near Steenwijk ; documentatiemap / samengest. door Werkgroep Archeologie Steenwijk.
Archeologie -- artefacten           (1984-heden)    [Werkgroep Archeologie Steenwijk]
Krantenknipsels, fotokopieŽn, documenten over het onderwerp van de titel.
Steenwijk, Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.;  
 

16. Boeknummer: 11396  
Lood..... ; documentatiemap / samengest. door Werkgroep Archeologie Steenwijk.
Archeologie -- oudheidkundig bodemonderzoek           (1984-heden)    [Werkgroep Archeologie Steenwijk]
Krantenknipsels, fotokopieŽn, documenten over het onderwerp van de titel.
Steenwijk, Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.;  
 

17. Boeknummer: 11397  
Trapeziumvormige pijlbewapening ; documentatiemap / samengest. door Werkgroep Archeologie Steenwijk.
Archeologie -- prehistorische wapens           (1984-heden)    [Werkgroep Archeologie Steenwijk]
Krantenknipsels, fotokopieŽn, documenten over het onderwerp van de titel.
Steenwijk, Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.;  
 

18. Boeknummer: 11400  
De Neanderthaler op de stuwwal ; documentatiemap / samengest. door Werkgroep Archeologie Steenwijk.
Archeologie -- neanderthalers           (1984-heden)    [Werkgroep Archeologie Steenwijk]
Krantenknipsels, fotokopieŽn, documenten over het onderwerp van de titel.
Steenwijk, Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.;  
 

19. Boeknummer: 11401  
Arch. Vooronderzoek Woldmeenthe en School B ; documentatiemap / samengest. door Werkgroep Archeologie Steenwijk.
Archeologie -- oudheidkundig bodemonderzoek           (1984-heden)    [Werkgroep Archeologie Steenwijk]
Krantenknipsels, fotokopieŽn, documenten over het onderwerp van de titel.
Steenwijk, Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.;  
 

20. Boeknummer: 11403  
Glaciale tongbekken van Steenwijk ; documentatiemap / samengest. door Werkgroep Archeologie Steenwijk.
Natuur & Landschap -- geologie           (1984-heden)    [Werkgroep Archeologie Steenwijk]
Krantenknipsels, fotokopieŽn, documenten over het onderwerp van de titel.
Steenwijk, Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.;  
 

21. Boeknummer: 11405  
Taatskom ; documentatiemap / samengest. door Werkgroep Archeologie Steenwijk.
Archeologie -- artefacten           (1984-heden)    [Werkgroep Archeologie Steenwijk]
Krantenknipsels, fotokopieŽn, documenten over het onderwerp van de titel.
Steenwijk, Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.;  
 

22. Boeknummer: 11406  
Zegellood ; documentatiemap / samengest. door Werkgroep Archeologie Steenwijk.
Archeologie -- metalen voorwerpen           (1984-heden)    [Werkgroep Archeologie Steenwijk]
Krantenknipsels, fotokopieŽn, documenten over het onderwerp van de titel.
Steenwijk, Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.;  
 

23. Boeknummer: 11407  
Gewichten ; documentatiemap / samengest. door Werkgroep Archeologie Steenwijk.
Archeologie -- gewichten           (1984-heden)    [Werkgroep Archeologie Steenwijk]
Krantenknipsels, fotokopieŽn, documenten over het onderwerp van de titel.
Steenwijk, Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.;  
 

24. Boeknummer: 11408  
Houtzaagmolen 1846 ; documentatiemap / samengest. door Werkgroep Archeologie Steenwijk.
Gebouwen -- Molen           (1984-heden)    [Werkgroep Archeologie Steenwijk]
Krantenknipsels, fotokopieŽn, documenten over het onderwerp van de titel.
Steenwijk, Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.;  
 

25. Boeknummer: 11409  
Obsidiaan ; documentatiemap / samengest. door Werkgroep Archeologie Steenwijk.
Archeologie -- stenen gebruiksvoorwerpen           (1984-heden)    [Werkgroep Archeologie Steenwijk]
Krantenknipsels, fotokopieŽn, documenten over het onderwerp van de titel.
Steenwijk, Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.;  
 

26. Boeknummer: 11410  
Kleipijpen ; documentatiemap / samengest. door Werkgroep Archeologie Steenwijk.
Archeologie -- aardewerk           (1984-heden)    [Werkgroep Archeologie Steenwijk]
Krantenknipsels, fotokopieŽn, documenten over het onderwerp van de titel.
Steenwijk, Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.;  
 

27. Boeknummer: 11411  
Vuursteen ; documentatiemap / samengest. door Werkgroep Archeologie Steenwijk.
Archeologie -- stenen gebruiksvoorwerpen           (1984-heden)    [Werkgroep Archeologie Steenwijk]
Krantenknipsels, fotokopieŽn, documenten over het onderwerp van de titel.
Steenwijk, Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.;  
 

28. Boeknummer: 11412  
Archeologie van het landschap ; documentatiemap / samengest. door Werkgroep Archeologie Steenwijk.
Natuur & Landschap -- geologie           (1984-heden)    [Werkgroep Archeologie Steenwijk]
Krantenknipsels, fotokopieŽn, documenten over het onderwerp van de titel.
Steenwijk, Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.;  
 

29. Boeknummer: 11413  
Landweren ; documentatiemap / samengest. door Werkgroep Archeologie Steenwijk.
Natuur & Landschap -- geologie           (1984-heden)    [Werkgroep Archeologie Steenwijk]
Krantenknipsels, fotokopieŽn, documenten over het onderwerp van de titel.
Steenwijk, Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.;  
 

30. Boeknummer: 11415  
De Nederlandse praehistorie / door J.H. van den Berg
Archeologie -- prehistorische plaatsen           (1984-heden)    [Berg, J.H. van den]
Krantenknipsels, fotokopieŽn, documenten over het onderwerp van de titel.
Steenwijk, Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 5 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3   4   5       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 23 november 2023