Bibliotheek-collectie

Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken

Homepage HVS Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 83   (uit: 1446)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 10014  
KIJK op Nederland ; Overijssel ; onder red. van T. Bouws ; foto's van M.J.M de Vries, K. Scherer, A.A.M. Van der Heyden.
Algemeen           (1976)    [Bouws, Tom]
Rijk geïllustreerd boekwerk, met schaarse toelichting. 47 foto's over de Kop van Overijssel
Amsterdam, Trion;  
 

2. Boeknummer: 10021  
Historisch steunpunt /door M.J.W. Visser.
Algemeen           (1980)    [Visser, M.J.W.]
Lexicon met verklaring en illustraties van ca. 1200 historische begrippen
Zutphen, Thieme;  
 

3. Boeknummer: 10039  
Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis traiectensibus / door A.M. Braaksma.
Algemeen -- Steenwijks geschiedenis           (1977)    [Braaksma, Annet M.]

Amsterdam, Hist. Seminarium UvA, 1977.;  
 

4. Boeknummer: 10058  
Inventaris van de oude archieven van de gemeente IJsselham (1932, aangevuld 1978).
Algemeen -- Steenwijks geschiedenis           (1980)    [Formsma, W.J.; Raat-Giljam, A.J. De]
Betreft: Blankenham, De Hare, IJsselham, Kuinre en Paasloo.
Assen, Van Gorcum, 1980.;  
 

5. Boeknummer: 10091  
Rond de poorten van Steenwijk; een werkboek over het ontstaan en de groei van Steenwijk in het algemeen en over het Spaanse beleg van 1580-1581 in het bijzonder / door G.M. Laar, met illustraties van Bert de Jong.
Algemeen -- Steenwijks geschiedenis           (1980)    [Laar, G.M.]
Een werkboek over het ontstaan en de groei van Steenwijk in het algemeen en over het Spaanse beleg van 1580-1581 in het bijzonder.
Steenwijk, Gem. Steenwijk, 1980;  
 

6. Boeknummer: 10098  
De voormalige kloosters in Drenthe; herdruk. / door J.S. Magnin.
Algemeen -- Steenwijks geschiedenis           (1975)    [Magnin, J.S.]
Oorspronkelijk 2e druk, 1846.
Heerenveen, Hessel;  
 

7. Boeknummer: 10137  
De historie van Weststellingwerf / door M.H. de Vries.
Algemeen -- Steenwijks geschiedenis           (1977)    [Vries, Mattheus Hendrikus de]

Wolvega, Service-Club Weststellingwerf;  
 

8. Boeknummer: 10146  
Zo was Overijssel; oude foto´s van stad en vlek, dorp en gehucht.
Algemeen           (1980)   
232 foto’s uit begin 20e eeuw w.o. van Blokzijl, Giethoorn, Oldemarkt, Steenwijk, Vollenhove en Wanneperveen.
Buitenpost, Lykele Jansma;  
 

9. Boeknummer: 10158  
Oude beschavingen van de Lage Landen / door R. Borman.
Archeologie           (1980)    [Borman, R.]

Amsterdam, Elsevier;  
 

10. Boeknummer: 10160  
Archeologie, hoe opgraven? / door K. Branigan.
Archeologie           (1976)    [Branigan, K.]

Bussum, Fibula-Van Dishoeck;  
 

11. Boeknummer: 10184  
Hunebedden in Nederland; zorgen voor morgen / door R.H.J. Klok.
Archeologie           (1979)    [Klok, R.H.J.]

Haarlem, Fibula Van Dishoeck;  
 

12. Boeknummer: 10235  
De mattenmaker van Steenwijk / door T. Mateboer ; met tekn. Van B. Horsthuis.
Oorlog -- 1568-1648 (Tachtigjarige Oorlog)           (1978)    [Mateboer, T.]
Stripboek van voorgaand verhaal met tekeningen van Ben Horsthuis over Steenwijk tijdens het beleg van 1580-1581.
Den Haag, Voorhoeve;  
 

13. Boeknummer: 10238  
Plakkaat van Verlatinge 1581 ; inleiding, transcriptie en vertaling in hedendaags Nederlands / door M.E.H.N. Mout.
Oorlog -- 1568-1648 (Tachtigjarige Oorlog)           (1979)    [Mout, M.E.H.N. (Nicolette)]
Verklaring van de Staten Generaal bij de beëindiging van de heerschappij van koning Filips II op 26 juli 1581.
Den Haag, Staatsuitgeverij;  
 

14. Boeknummer: 10246  
Verschanste schoonheid ; een verrassende ontdekkingstocht langs historische verdedigingswerken in Nederland / door N. de Roy van Zuydewijn.
Defensie -- vestingwerken           (1977)    [Roy van Zuydewijn, N. de]

Amsterdam, Van Kampen;  
 

15. Boeknummer: 10306  
Partij van de aristokratie / door N. van Doorn, R. Van ‘t Hul en A. Beeltje.
Bestuur & Recht           (1976)    [Beeltje, Anne; Doorn, Netty van; Hul, Reijer van 't]

Utrecht, RU, Sociologisch Instituut eindopdracht eerstejaars studenten sociologie;  
 

16. Boeknummer: 10315  
ROND de Toren ; voorlichtingsblad van het gemeentebestuur van Steenwijk.
Bestuur & Recht           (1978)   
, 1(1978), no. 1, dec. t/m 10(1987), no. 1, dec. vrijwel compleet; in doosje
Steenwijk, Van Kerkvoorde en Hollander;  
 

17. Boeknummer: 10316  
Steenwijk zou zo langzamerhand willen weten of het bij het noorden of bij Overijssel hoort / door P. Terpstra.
Bestuur & Recht -- gewestelijk bestuur           (1975)    [Terpstra, P.]
Door de excentrische ligging van Steenwijk in de provincie Overijssel bestaan er relatief veel banden met de noordelijke provincies.
 

18. Boeknummer: 10321  
Het Christelijk overlijden van de doorluchtige en hooggeboren Prins Maurits van Nassau, Prins van Oranje, enz. ; naar oorspr. dr. 1625 van Isaac Elzevier te Leiden en transcriptie uitg. in 1841 door J. Van Golverdinge te Den Haag / door J. Bogerman.
Biografie & Genealogie -- in memoriam           (1975)    [Bogerman, Johannes]

Veenendaal, G. Kool;  
 

19. Boeknummer: 10334  
Tjerk Vermaning; steen des aanstoots / door A. Hulst.
Biografie & Genealogie -- biografie           (1975)    [Hulst, Antonie Klaas]

Groningen, Niemeijer;  
 

20. Boeknummer: 10342  
Bedankt, dominee! bij het afscheid van ds. A.M. van der Vlugt na 32 jaar verbonden te zijn geweest aan de hervormde gemeente van Steenwijk / door E. Kuiper.
Godsdienst -- Predikant           (1978)    [Kuiper, E.]

Steenwijk, Hovens Gréve;  
 

21. Boeknummer: 10366  
Heilsoldaat zonder uniform / door H.J. Trommel.
Biografie & Genealogie -- biografie           (1978)    [Trommel, Hendrik Jan]
AutoBiografie over leven en werk van predikant Hendrik Jan Trommel.
Steenwijk, Hovens Greve;  
 

22. Boeknummer: 10367  
Te goed voor de hel en te slecht voor de hemel / door H.J. Trommel.
Godsdienst -- Predikant           (1975)    [Trommel, H.J.]
zestig korte verhalen over leven en werk van predikant Hendrik Jan Trommel (1905-1981), van 1965-1970 te Willemsoord.
Steenwijk, Hovens Gréve;  
 

23. Boeknummer: 10406  
Geschiedenis van het huis Westerbeek te Frederiksoord / door C.A. Kloosterhuis.
Gebouwen -- Landgoed – Landhuis           (1975)    [Kloosterhuis, C.A.]

Frederiksoord, Stichting Mij. Van Weldadigheid;  
 

24. Boeknummer: 10431  
Kleine monumentenatlas van Nederland; 666 nederzettingen in beeld.
Gebouwen -- Monument           (1976)    [Steegh, A.]
hierin ook een korte beschrijving met plattegrondje van Steenwijk.
Zutphen, De Walburg Pers;  
 

25. Boeknummer: 10468  
Het geslacht De Vos van Steenwijk in het licht van de geschiedenis van de Drentse adel ; genealogie van het geslacht De Vos van Steenwijk / door A.N. de Vos van Steenwijk.
Biografie & Genealogie -- genealogie           (1976)    [Vos van Steenwijk, A.N. de]
Gedrukt bij: Assen, Van Gorcum.
's-Gravenhage , Kon. Ned. Gen. voor Geslacht en Wapenkunde, 1976.;  
 

26. Boeknummer: 10495  
Het Land van Vollenhove; een historisch geografische studie van het Noordwest Overijsselse kultuurlandschap / door J. Kroes en T. Hol.
Natuur & Landschap           (1979)    [Hol, T.]
ontginning en nederzettingsgeschiedenis van Noordwest-Overijssel; Steenwijker Aa, vervening, wateren
Zwolle , Z. Uitg.;  
 

27. Boeknummer: 10511  
Mensch en land in de Middeleeuwen; bijdrage tot een geschiedenis der nederzettingen in Oostelijk Nederland / B.H. Slicher van Bath ; 2e dr.
Natuur & Landschap           (1977)    [Slicher van Bath, B.H.]
Oorspronkelijke druk en uitgave: Assen, 1944.
Bijlage 1: Lijst van plaats en boerderijnamen tot 1500.
die van Steenwijk, Steenwijkerwold, Giethoorn, Kuinre, Muggenbeet, Onna, Paasloo en Scheerwolde gekopieerd en opgenomen als HVS INFO 19, 1 p.

Arnhem, Gijsbers en Van Loon;  
 

28. Boeknummer: 10519  
De Weerribben; van Muggenbeet tot Ossenzijl / door F.M. Wiedijk.
Natuur & Landschap -- vervening           (1980)    [Wiedijk, F.M.]

Blokzijl, Pimpernel;  
 

29. Boeknummer: 10535  
Wederdopers, Menisten, Doopsgezinden in Nederland 1530-1980 / door S. Groenveld, J.P. Jacobszoon, S.L. Verheus.
Godsdienst -- Kerkgeschiedenis           (1980)    [Groenveld, Simon; Jacobszoon, Jan Pieter; Verheus, Simon Leendert]
450 jaar geschiedenis van het doperdom in Nederland;
p. 251-253 en 263-264 betreft Steenwijk e.o.

Zutphen , De Walburg Pers;  
 

30. Boeknummer: 10537  
Terugblik op 125 jaar St. Clemensparochie Steenwijk 1855-1980 / door S. de Haan.
Godsdienst -- Kerkgeschiedenis           (1980)    [Haan, S. de]
kerkgeschiedenis Steenwijk; Hervorming, ontstaan parochie; nieuwe kerk gewijd in 1883; pastoors: Bernardus van den Berg, Johannes Sletering, Augustinus H. Gerrits, Johannes Hoorneman, Cornelis Majoor, Jacob van der Maat, Joannes Batenburg, Johannes Adan, Johannes Nieuwenhuys, Gerardus Jansen, W.J.A. Ruyters, B.M. van Zadelhof
Steenwijk, z. uitg.;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 3 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2   3       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 22 januari 2024