Bibliotheek-collectie

Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken

Homepage HVS Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 20   (uit: 1446)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 10007  
De voorgeschiedenis van Nederland / door A.W. Byvanck ; 2e, verb. en uitgebr. dr.
Algemeen -- algemene geschiedenis           (1942)    [Byvanck, A.W.]
1e druk 1941. Met lit. opg. - Index.
De auteur, hoogleeraar te Leiden, beschrijft in een tiental hoofdstukken de voorgeschiedenis van Nederland:
I Inleiding
II De bodem van Nederland
III De bevolking van Nederland
IV Palaeolothicum en mesolithicum
V Het neolithicum in Zuid - Limburg
VI De cultuur der bekers in het midden van Nederland
VII Hunebedden en bekercultuur in het Noorden
VIII De Bronstijd
IX De cultuur van de urnenvelden en het einde der voorgeschiedenis
X Samenvatting

Leiden, Brill;  
 

2. Boeknummer: 10008  
Nederland in den Romeinschen tijd / door A.W. Byvanck.
Algemeen -- vaderlandse geschiedenis           (1943)    [Byvanck, A.W.]
Met lit. opg.
Dl. 1. https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?coll=boeken&identifier=MMKB18B:059075000
Dl. 2. https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?coll=boeken&identifier=MMKB18B:081504000

Leiden, Brill;  
 

3. Boeknummer: 10199  
De wieg der mensheid ; 2e dr. / door J.H. Post
Archeologie           (1945)    [Post, Johannes Hendricus Gerhardus]
in hoofdstuk V: De cultuuruitingen van den voorhistorischen mensch.
Amsterdam, Strengholt;  
 

4. Boeknummer: 10243  
De Tachtigjarige Oorlog / door Romein, J., B.W. Schaper, A.C.J. de Vrankrijker, R.E.J. Weber en J.W. Wijn ; 2e dr.
Oorlog -- 1568-1648 (Tachtigjarige Oorlog)           (1942)    [Weber, R.E.J.]

Amsterdam , Elsevier;  
 

5. Boeknummer: 10248  
De oude vestingwerken van Nederland / door W.H. Schukking.
Defensie -- vestingwerken           (1941)    [Schukking, W.H.]
op p. 49-57: De bevrijding van Steenwijk in 1592 ; verovering Steenwijk op de Spanjaarden in 1592 door Maurits ; geschut, krijgsvolk, schansen, loopgraafkat Onnigerpoort, verrijdbare toren, poorten, belegering, loopgraven.
Amsterdam, Allert de Lange;  
 

6. Boeknummer: 10286  
SCHEEPSVEER, gedenkschrift samengesteld ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de firma B. Roeles te Steenwijk 1845-1945.
Handel en Industrie -- Bedrijfsgeschiedenis           (1945)   

Z. pl., z. uitg.;  
 

7. Boeknummer: 10323  
Maarten van Rossem, de glorieuse Geldersche legeraanvoerder / door J.C. van der Does.
Biografie & Genealogie -- biografie           (1943)    [Does, Johannes Cornelis van der]

Utrecht, Kemink, 1943.;  
 

8. Boeknummer: 10350  
De hoogleeraren in de geneeskunde aan de hoogeschool en het atheneum te Franeker (1585-1843) ; XV-XVIII: Wijer Willem Muijs / door J.W. Napjus.
          (1939-1940)    [Napjus, J.W.]

 

9. Boeknummer: 10409  
De torens van Nederland / door E.H. ter Kuile.
Gebouwen -- Toren           (1941)    [Kuile, E.H. ter]
Hierin een korte beschrijving en foto van de Sint Clemenstoren te Steenwijk.
Amsterdam, Allert de Lange;  
 

10. Boeknummer: 10475  
Land van Vollenhove / door J.T.P. Bijhouwer.
Natuur & Landschap           (1943)    [Bijhouwer, J.T.P.]

Wageningen, Landbouwhogeschool;  
 

11. Boeknummer: 10476  
Algemeen plan voor de verbetering van de uitgeveende gronden in het Land van Vollenhove / door J.T.P. Bijhouwer, D.I. Luteijn en J.AG. van der Steur.
Natuur & Landschap -- ontginning           (1943)    [Bijhouwer, J.T.P.; Luteijn, D.I.; Steur, J.A.G. van der]
overzichtelijk rapport van de vervening, bodemgesteldheid en ontginningswerken in Noordwest Overijssel
Steenwijk , N.V. Ontginningsmij. Land van Vollenhove;  
 

12. Boeknummer: 10516  
Aan de leden der Gereformeerde Kerk te Steenwijk / door L. Selles en A.H. Nolles.
Godsdienst -- Geestelijk leven           (1945)    [Nolles, Arend Harms; Selles, Lubbertus]

Steenwijk, Gereformeerde Kerk;  
 

13. Boeknummer: 10524  
Aanvullend rapport omtrent bezwaren tegen de verdere inpoldering in het Land van Vollenhove / door E.J. Wind.
Natuur & Landschap -- inpoldering           (1940)    [Wind, E.J.]

Deventer, Ingenieursbureau Het Oversticht;  
 

14. Boeknummer: 10555  
Aan de leden der Gereformeerde Kerk te Steenwijk / door A.H. Nolles en L. Selles.
Godsdienst -- Geestelijk leven           (1945)    [Selles, L.;Nolles, A.H.]

Steenwijk , Gereformeerde Kerk;  
 

15. Boeknummer: 10598  
Wel gebogen 1940, niet gebroken 1945; Oranje Revue / door J. Logtmeier.
Kunst en Cultuur           (1945)    [Logtmeier, J.]

Steenwijk, Logtmeier;  
 

16. Boeknummer: 10614  
De moeder van Tuttel; historisch toneelspel in drie bedrijven ; 2e. dr. / door A. Smit.
Kunst en Cultuur -- toneel           (1945)    [Smit, A.]

Steenwijk, Hovens Gréve;  
 

17. Boeknummer: 10645  
Gidsgesteenten van het noordelijk diluvium / door K. van der Kley en W. de Vries.
Natuur & Landschap -- geografie           (1941)    [Kley, Klaas van der; Vries, Willem de]

Meppel , Boom;  
 

18. Boeknummer: 10922  
De Drentsche riviertjes en het meandervraagstuk. In: Verh. Geol. Mijnbouwk. Gen. van Nederland en Koloniën, Geol. Serie, 14(1945), p. 313-336. onderzoek naar de meanderkarakteristieken van Drentse riviertjes waaronder de Steenwijker Aa, naar meetgegevens van 1923.
Waterstaat -- waterbeheer           (1945)    [Kuenen, P.H.]

 

19. Boeknummer: 11177  
Onze oudheid / door dr. F.C. Bursch, e.a.
Archeologie           (1944)    [Burch, Harriette E. (Engels)]

 

20. Boeknummer: 11526  
Het ontoegankelijk hart : de roman van Bernardus Paludanus / door Johan Theunisz.
Biografie & Genealogie -- levensbeschrijving           (1943)    [Theunisz., Johan]
Levensbeschrijving van Bernardus Paludanus (Berent ten Broeke) (1550-1633), een te Steenwijk geboren filosoof en arts, die internationale vermaardheid genoot om zijn rariteitenkabinet.
Amsterdam, Uitgeversmaatschappij de Amsterdamsche keurkamer, 1943;   ( december 2023)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 5 februari 2024