Bibliotheek-collectie

Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken

Homepage HVS Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 13   (uit: 1446)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 10295  
TENTOONSTELLING van landbouw, veeteelt, pluimgedierte, bijenteelt, zuivelbereiding, tuinbouw, houtteelt, turfindustrie en nijverheid te Steenwijk op 2, 3, 4 en 5 augustus 1897.
Handel en Industrie -- Landbouw           (1897)   

Steenwijk, Hovens Greve;  
 

2. Boeknummer: 10299  
VERSLAG van de Kamer van Koophandel te Steenwijk over 1900.
Middenstand           (1900)   

Steenwijk, Hovens Gréve;  
 

3. Boeknummer: 10319  
Het leven en de werken van Petrus Hofstede.
Biografie & Genealogie -- biografie           (1899)    [Bie, J.P. de]
P. Hofstede, predikant en hoogleraar, stond van 1743 tot 1745 in Steenwijk.
Rotterdam, Daamen;  
 

4. Boeknummer: 10353  
De regeering van Frederik van Blankenheim, bisschop van Utrecht / door L.C.M. Schmedding.
Biografie & Genealogie -- biografie           (1899)    [Schmedding, L.C.M.]

Leiden, J.W. van Leeuwen;  
 

5. Boeknummer: 10507  
PUBLIEKE verkooping van natte veenspecie in de Oostermeenthe onder de Gemeente Steenwijk.
Natuur & Landschap -- vervening           (1889-1902)   
cassette met 8 boekjes.
Steenwijk, H. Spanjaard;  
 

6. Boeknummer: 10554  
REGLEMENT der Nederlandsch-Israëlitische gemeente te Steenwijk.
Godsdienst -- Kerkgeschiedenis           (1898)   

Steenwijk, Hovens Greve;  
 

7. Boeknummer: 10739  
VERKOOPBOEKJE van: I. onroerende goederen te Eesveen en onder Steenwijk; II: boomen en houtgewas te Eesveen.
Infrastructuur -- Onroerend goed           (1896)   

Steenwijk, Hovens Gréve, 1896.;  
 

8. Boeknummer: 10740  
VERKOOPBOEKJE van de daghuurdersplaatsjes, benevens den bosch- en heidegrond in den Paasloo-regel Willemsoord.
Gebeurtenis -- Verkoping of Veiling           (1895)   

Steenwijk, Hovens Gréve, 1895.;  
 

9. Boeknummer: 10742  
VERKOOPBOEKJE van natte veenspecie in de Voorwhee te Steenwijkerwold.
Natuur & Landschap -- vervening           (1899)   
1900, 12 + 40 p. H163
Steenwijk, Hovens Gréve, 1899.;  
 

10. Boeknummer: 10855  
Verzen en Schetsen 1872-1897 / door A. Smit.
Taal -- Steenwijks           (1897)    [Smit, A.]
verzen, liedjes en gedichten van Albert Smit; dialect Steenwijk.
Steenwijk, A. Smit, 1897.;  
 

11. Boeknummer: 10911  
Schetsontwerp voor een kanaal van de Drenthsche Hoofdvaart naar Steenwijk en voor de verbetering van het Steenwijker Diep van daar tot de Zuiderzee / door D.H.S. Blaupot ten Cate.
Waterstaat -- waterbeheer           (1900)    [Blaupot ten Cate, D.H.S.]

Steenwijk, Hovens Gréve, 1900.;  
 

12. Boeknummer: 10931  
Bestek duiker Gasthuispoort Gemeente Steenwijk / door B. Rouwkema.
Waterstaat -- duikers           (28 juli 1899)    [Rouwkema, B.]
bestek en voorwaarden voor publieke aanbesteding bouw nieuwe duiker aan de Gasthuispoort te Steenwijk.
Steenwijk, Hovens Greve, 1899.;  
 

13. Boeknummer: 11021  
Een conflict tusschen het geestelijke en het wereldlijke recht te Steenwijk in 1502 / door S. Muller Fz.
Bestuur & Recht -- gemeente politiek           (1896)    [Muller Fzn., S.]

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 22 oktober 2023