Bibliotheek-collectie

Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken

Homepage HVS Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 27   (uit: 1446)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 10010  
Tijdrekenkundig register op het Oud Provinciaal Archief van Overijssel ; dl. 2, 1393-1423.
Algemeen           (1857-1875)    [Doorninck, J.I. van]
dl. 3, 1424-1456, 114 p.; dl. 4, 1456-1496, 645 p.; dl. 5, 1496-1527, 558 p.; aanhangsel, 1225-1496, 487 p.; bladwijzer op dln. 1-5 (1225-1527) en aanhangsel (1225-1496), 189 p. B-G; dl.1 ontbreekt
Zwolle, J.J. Tijl;  
 

2. Boeknummer: 10050  
CATALOGUS van boeken en manuscripten verzameld door Arnoldus Rotterdam.
Algemeen -- Steenwijks geschiedenis           (1792)   
fotokopie
Steenwijk, Obbe Spanjaard, 1792.;  
 

3. Boeknummer: 10056  
Aanteekeningen van Mr. Z. ter Stege vermeerderd met nalezingen en bijvoegsels / door F.A. Ebbinge-Wubben.
Algemeen -- Steenwijks geschiedenis           (1859)    [Ebbinge Wubben, F.A.]
Historische aantekeningen van Mr. Zicher ter Stege, stadssecretaris van Steenwijk, in chronologische volgorde tot het eind van de 16e eeuw. Een samenvatting hiervan door P.L. Goutbeek is opgenomen als [H297G].
Meppel, M.L. van Dieren, 1859.;  
 

4. Boeknummer: 10087  
Een KRONIEK over de Stad Steenwijk van een onbekende schrijver mogelijk Albert van Ruinen uit de 19e eeuw.
Algemeen -- Steenwijks geschiedenis           (1817)   

Steenwijk, z.uitg.;  
 

5. Boeknummer: 10215  
Geschiedenis des vaderlands; een leesboek voor christelijke scholen en huisgezinnen ; 2e druk / door G. de Braal.-2 dln.
Oorlog           (1861)    [Braal, Gerard de]
in deel 1, paragraaf 50, pp. 107-109: “Moedige verdediging van Steenwijk (1580)”; n.a.
Den Haag, J. van Golverdinge;  
 

6. Boeknummer: 10223  
Memoriën van den gedenckwerdigen dingen, dier in den Nederlandischen provincien van Frieslant, Overijssel, Drenthe, Grueningen, ende Lingen, met heuren bijliggenden frontieren, geschiet sijn ; 2e dr. / door R. Fresinga.
Oorlog           (1772)    [Fresinga, R.]
1e druk uitgegeven 1584.
Deventer, Fridzert van Campen;  
 

7. Boeknummer: 10227  
De exercitie ten tijde van Prins Maurits / door D. van der Kellen.
Defensie -- Krijgskunde           (1869)    [Kellen, D. van der]
p. 22-28 ; p. 57-59 ; p. 79-81 ; p. 124-126 ; p. 157-158.
Haarlem, Kruseman, 1869;  
 

8. Boeknummer: 10228  
Geschiedkundige herinneringen aangaande de voormalige vestingen Steenwijk, Kuinre en Blokzijl / door S.F. Klijnsma.
Defensie -- vestingwerken           (1853)    [Klijnsma, S.F.]
N.B. het gedeelte over Steenwijk is in 1956-1958 in 36 afleveringen gepubliceerd in de Opregte Steenwijker Courant en als fotokopieën opgenomen onder H318
Meppel, Gelderman, 1853.;  
 

9. Boeknummer: 10239  
Beschrijvinghe ende afbeeldinge van alle victoriën … des Hoch-gheb. Fursts Maurits van Nassau / door J.J. Orlers en H. van Haestens.
Oorlog           (1610)    [Orlers, J.J.]

Leyden, J.J. Orlers en H. van Haestens;  
 

10. Boeknummer: 10242  
REYD, E. van. Historie der Nederlantscher Oorlogen begin ende voortganck tot den jaere 1601;
SANDE, J. van (den). Van de voornaemste Gheschiedenissen inde Nederlanden ende elders.

Oorlog           (1650)    [Reyd, E. van; Sande, J. van den]
De auteur Everhardus van Reyd, was de persoonlijk secretaris van Willem Lodewijk en goed geïnformeerd inzake de belegeringsoorlog van Steenwijk in 1592.
Zijn oomzegger, de auteur Johan van (den) Sande, was rechtsgeleerde en afgevaardigde in de Staten-Generaal.

Leeuwarden, Gijsbert Sybes;  
 

11. Boeknummer: 10249  
De belegering van Steenwijk door de Spanjaarden in 1580 / door L.N. Schuurman.
Defensie -- belegering           (1835)    [Schuurman, L.N.]

Zwolle, J.J. Tijl;  
 

12. Boeknummer: 10252  
De sterctenbouwing beschreven door Simon Stevin van Brugghe.
Defensie -- vestingwerken           (1594)    [Stevin, Simon]

Leiden, Francoys van Ravelenghen;  
 

13. Boeknummer: 10253  
Beleg van Steenwijk; geschiedenisverhaal uit de XVIe eeuw / door W. Storck.
Defensie -- belegering           (1841)    [Storck, Wynand]

Groningen, W. van Boekeren;  
 

14. Boeknummer: 10257  
Von der Stadt Steinwick. Wie diesselbige von Graffe Maurits von Nassau belagert und entlich 4 Juli dieses lauffenden 1592 Jahr erobert worden.
Oorlog -- Bevrijding 1592           (1592)   
Het beleg van Steenwijk en de herovering in 1592.
Collen Keulen, Nicholas Schreyber, 1592.;  
 

15. Boeknummer: 10261  
VVARACHTIGHE geschiedenisse van de belegheringhe van Steenwijck hoe wonderlijck dat Godt daer in ghewrocht heeft ende die vyanden doen wycken soosijn die van Steenwijck verlost door Gods ghenaden, een...
Oorlog -- Steenwijks Ontzet 1581           (1581)   
Korte beschrijving van het beleg van Steenwijk in 1580-1581.
Z. pl., z. uitg., 1581;  
 

16. Boeknummer: 10432  
Het Serkeboeck van St. Klement ofte Groote Kercke tot Steenwiick / door T. Stockop.
Biografie & Genealogie -- begraafboek           (1658)    [Stockop, T.]

Steenwijk;  
 

17. Boeknummer: 10471  
Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden ; 10e dr. / door A.J. van der Aa. 13 dln.
Natuur & Landschap -- geologie           (1837-1851)    [Aa, A.J. van der]
p. 712-719 betreft Steenwijk en Steenwijkerwold) bevolking, religie, bestaan en aantal huizen in Steenwijk en Steenwijkerwold in 1847; woningen, kerken, gebouwen, keien, kasteel van 1523 tot 1527?
Ook uitgebracht als HVS Info nr. 8.

Gorinchem, Jacobus Noorduyn;  
 

18. Boeknummer: 10550  
't LIJDEN van den Heere Jezus Christus vertoont, uit de vier evangelisten in XXVII, zo als het zelve 's jaarlijks voor de Gemeente Van Jesus Christus te Steenwijk gepredikt wordt.
Godsdienst -- Geestelijk leven           (1759)   

Steenwijk, O. Spanjaard;  
 

19. Boeknummer: 10582  
De nieuwe stichtelijke liederen, voor de huisgezinnen en gezelschappen der christenen / door J. Hazeu.
Kunst en Cultuur           (1810)    [Hazeu, J.]
1e dr., 1806 ; 2e dr., 1810
Steenwijk, Zanglievend Gezelschap;  
 

20. Boeknummer: 10705  
Sententie tegen Harmen Coops Fledderus binnen Steenwijk, den 24 april 1749 / door F. de Kruyff.
Bestuur & Recht -- misdaad           (1750)    [Kruyff, F. de]
rechterlijke uitspraak in de zaak Fledderus in 1749.
Amsterdam, Frederik de Kruyff;  
 

21. Boeknummer: 10794  
STEENWIJK beroerd en weer tot rust gebragt ; door de Dispositien van zyne doorl. Hoogheid Willem Karel Hendrik Friso, prince van Oranje en Nassau, enz. enz. enz. of Opregt Berigt van de kerkelyke en burgerlyke bewegingen in die stad, van den jare 1745 tot op de verandering iun de Regeringe, gedaan door de Commissarissen zyner Hoogheid, op den 28 van Hooimaend des jaers 1750 ;
Bestaan en Samenleving -- politiek           (1755)   
Kerkelijke en burgerlijke bewegingen van 1745 tot 1750 in Steenwijk, waaronder de berechting van oproermaker Harmen Coops Fledderus.
Amsterdam, F. Houttuyn, 1755.;   ( 20-11-2023)
 

22. Boeknummer: 10927  
Beschouwingen over de wenschelijkheid en uitvoerbaarheid van een kanaalverbinding tusschen Blokzijl en Groningen / door B. Prakken.
Waterstaat -- vaarwegen           (1867)    [Prakken, B.]
een niet uitgevoerd plan van Berend Prakken voor scheepvaartkanaal van Blokzijl naar Groningen via Muggebeet, Eind van 't Diep, Steenwijker Diep, Steenwijk en Frederiksoord; 1867; kanalen, vaarwegen.
Steenwijk, Hovens Greve, 1867.;  
 

23. Boeknummer: 10933  
De Overijsselsche wateren ; beschrijving van de wateren van onder meer Noordwest Overijssel in 1848 / door W.C.H. Staring en T.J. Stieltjes.
Waterstaat -- waterbeheer           (1848)    [Staring, W.C.H.; Stieltjes, T.J.]
Met kaart, afwatering, Linde, Steenwijkerdiep, Steenwijker Aa, Meppelerdiep
Zwolle , J.J. Tijl, 1848.;  
 

24. Boeknummer: 10992  
Geschilderde glazen / door F.A. Ebbinge Wubben.
Gebouwen -- Kerk – Kerkinterieur           (1842)    [Ebbinge Wubben, F.A.]
Brief van 29 augustus 1604 van het stadsbestuur van Steenwijk aan dat van Hasselt met de vraag geschilderde glazen voor de Grote Kerk geschonken te krijgen.
 

25. Boeknummer: 11194  
Muntboek, namen en afbeeldingen van munten / door P. Verkade.
Archeologie           (1848)    [Verkade, P.]

 

26. Boeknummer: 11485  
Het beleg van Steenwijk: geschiedkundig verhaal uit de XVIe eeuw / door W. Storck.
Oorlog -- 1568-1648 (Tachtigjarige Oorlog)           (1841)    [Storck, Wynand]
Steenwijk, geschiedenis, 16e eeuw.
Groningen, W. van Boekeren;   ( december 2023)
 

27. Boeknummer: 11499  
Beschrijving van Overijssels Watersnood in Februarij 1825 / door J. ter Pelkwijk.
Gebeurtenis -- Wateroverlast / overstroming           (1826)    [Pelkwijk, J. ter]
Zie ook: 10926 de herziene uitgave van 2002.
Opgedragen aan B.zH. Baron Bentinck tot Buckhorst, gouverneur der Provincie Overijssel.
Ter Pelkwijk was zelf lid van de Provinciale Staten van Overijssel.

Zwolle, Clement, de Vri en van Stégeren, 1826.;   ( dec. 2023)
 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 14 januari 2024