Bibliotheek-collectie

Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken

Homepage HVS Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 32   (uit: 1446)

Getoond wordt publicatie : 1 t/m 30


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 10910  
ACCOORD met de binnen- en buitenschippers betreffende het maken van een verlaat bij de Oostermeenthe, 11 juni 1621.
Waterstaat -- sluizen           (1988)   
Transcriptie inventarisnummer 63 x Oud-archief der stad Steenwijk.
Steenwijk, Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken, 1988;   (ZCBS: 1988)
 

2. Boeknummer: 10911  
Schetsontwerp voor een kanaal van de Drenthsche Hoofdvaart naar Steenwijk en voor de verbetering van het Steenwijker Diep van daar tot de Zuiderzee / door D.H.S. Blaupot ten Cate.
Waterstaat -- waterbeheer           (1900)    [Blaupot ten Cate, D.H.S.]

Steenwijk, Hovens Gréve, 1900.;  
 

3. Boeknummer: 10912  
Ontwerp tot verbetering van de Steenwijker, de Wapserveensche en de Vledder Aa, benevens eenige beschouwingen over de in Vledder, Diever en Havelte ingebrachte bezwaren tegen het oprichten van een waterschap / door D.H.S. Blaupot ten Cate.
Waterstaat -- waterbeheer           (1908)    [Blaupot ten Cate, D.H.S.]
niet uitgevoerd plan uit 1908 voor kanalisatie van de bovenloop van de Steenwijker Aa en Vledder Aa.
Steenwijk, Hovens Greve, 1908.;  
 

4. Boeknummer: 10913  
Waterrijk NoordwestOverijssel; een hele zorg: honderd jaar waterschap Vollenhove (1889-1989) / door H. van der Boon.
Waterstaat -- waterbeheer           (1989)    [Boon, H. van der]
geschiedenis waterschap Vollenhove; vervening, wateroverlast, polders, Ontginningsmaatschappij Land van Vollenhove, landbouw, natuurbescherming, recreatie; dijkgraven, secretarissen en ontvangers vanaf 1804.
Kampen, IJsselakademie, 1989.;  
 

5. Boeknummer: 10914  
Drenthe en zijn waterschappen / door G.A. Coert.
Waterstaat -- waterbeheer           (1984)    [Coert, G.A.]
historische ontwikkeling van de waterschappen in Drenthe w.o. De Vledder- en Wapserveense Aa, het brongebied van de Steenwijker Aa.
Meppel, Boom Pers, 1984.;  
 

6. Boeknummer: 10915  
De stormvloed in 1825; beschrijving van wat er in de eerste week van Februari 1825 plaats had in het Noordwesten van Overijssel ; tweede zeer vermeerderde druk / door H. van Dalfsen. - 1925, 56 p.; herdruk 1997, 112 p. H146
Waterstaat -- overstromingen           (1997)    [Dalfsen, H. van]
Oorspronkelijke tweede druk 1925, 112 p. | 15 cm
Steenwijk, Hovens Gréve, 1977.;  
 

7. Boeknummer: 10916  
De waterkwestie in ’t westen van Drenthe en ’t noorden van Overijssel / door P.A. Derks.
Waterstaat -- waterbeheer           (1893)    [Derks, P.A.]

Zwolle, La Rivière en Voorhoeve, 1893.;  
 

8. Boeknummer: 10917  
Wie water deert die water keert / door E. Egberts.
Waterstaat -- waterbeheer           (1985)    [Egberts, E.]
uitgegeven bij het 60-jarig bestaan van de Overijsselse Waterschapsbond 1925-1985; met een kaart waarop alle waterschappen in Overijssel voor 1957.
Hardenberg, Overijsselse Waterschapsbond, 1985.;  
 

9. Boeknummer: 10918  
De waterstaatkundige toestand van het waterschap van Vollenhove en over de middelen om daarin verbetering te brengen / door J. van Hasselt en J. de Koning.
Waterstaat -- waterbeheer           (september 1912)    [Hasselt, J. van; Koning, J. de]
wateren in Noordwest Overijssel; waterschap Vollenhove; stadsgracht Steenwijk, Steenwijker Aa, waterhuishouding 1912, schutsluis Blokzijl, overzicht van gronden met land/waterverhouding en diepte onderliggende zandlaag.
Nijmegen, G.J. Thieme, 1912.;  
 

10. Boeknummer: 10919  
HEERENBRUG: samenspel tussen kunst en constructie.
Waterstaat -- bruggen           (1998)   

Zwolle, Prov. Overijssel, 1998.;  
 

11. Boeknummer: 10920  
HYDROGRAFISCHE opneming in verband met uitdieping van de Steenwijker Aa tussen Woldschut, Verlaats schut en Zuidveense schut in 1831.
Waterstaat -- sluizen en stuwen           (1984)   
bundeling en bewerking van archiefstukken: briefwisseling met Provincie over noodzakelijke uitdieping van Steenwijker Aa ter verbetering bevaarbaarheid; profielmeting 1831 van het baggerwerk, afmetingen van sluizen en bruggen, Woldbrug, Hazenbrug, Karelbrug, Zuidveen, Paardenwater.
Steenwijk, Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken, 1984.;  
 

12. Boeknummer: 10922  
De Drentsche riviertjes en het meandervraagstuk. In: Verh. Geol. Mijnbouwk. Gen. van Nederland en Koloniën, Geol. Serie, 14(1945), p. 313-336. onderzoek naar de meanderkarakteristieken van Drentse riviertjes waaronder de Steenwijker Aa, naar meetgegevens van 1923.
Waterstaat -- waterbeheer           (1945)    [Kuenen, P.H.]

 

13. Boeknummer: 10923  
Grepen uit de in deze eeuw op landbouwkundig gebied tot stand gebrachte waterstaatswerken in Overijssel / door A. van Linden van den Heuvell.
Waterstaat -- waterbeheer           (1939)    [Linden van den Heuvell, A. van]
op blz. 59-99 een beschrijving van de waterstaatkundige situatie in Noordwest-Overijssel.
Wolvega, G. Taconis, 1939.;  
 

14. Boeknummer: 10924  
ONDERZOEK naar restauratie schutsluis in de Woldmeenthe.
Waterstaat -- sluizen en stuwen           (november 1999)   

Steenwijk, Haskoning, 1999.;  
 

15. Boeknummer: 10925  
PARTIËELE bemaling Vollenhove.
Waterstaat -- waterbeheer           (1921)   

Zwolle, Tijl, 1921.;  
 

16. Boeknummer: 10926  
Beschrijving van Overijssels watersnood in Februarij 1825 ; heruitgave / door J. ter Pelkwijk. Met losse kaart, getekend door J.J. Sorg, van het overstroomde gebied.
Waterstaat -- overstromingen           (2002)    [Pelkwijk, J. ter; Sorg, J.J.]
Oorspronkelijke uitgave: Zwolle, Clement, de Vri en Van Stegeren, 1826.
Een heruitgave van het verslag van de ramp van 1825.In de nacht van 4 op 5 februari 1825 raasde een zware noordwesterstorm over de Zuiderzee. De storm viel samen met springtij, en de gevolgen waren catostrofaal: een verwoestende watervloed teisterde de dijken langs de gehele kust. Ook de provincie Overijssel werd zwaar getroffen. Bij Vollenhove, Zwartsluis, Mastenbroek, Grafhorst, Kampen, Wilsum en Kamperveen werden op meer dan zeventig plaatsen gaten in de zeewering geslagen, terwijl elders het water over de dijken heen stroomde. Honderden mensen kwamen om in de golven, duizenden stuks vee werden door het water verzwolgen, meer dan tweeduizend gebouwen raakten onbewoonbaar.
Om de noodlijdenden te steunen werd besloten een boek uit te geven. Al een jaar na de stormvloed verscheen Beschrijving van Overijssels Watersnood van de hand van de Overijsselse gedeputeerde J. ter Pelkwijk. Dit gedenkschrift bevat een nauwgezette reconstructie van de ramp, gebaseerd op eigen onderzoek en de vaak dramatische ooggetuigenverslagen die Ter Pelkwijk van burgemeesters en andere notabelen ontving. Het relaas, dat alle getroffen Overijsselse gemeenten behandelt, is een fascinerende beschrijving van de provincie Overijssel op één van de zwartste momenten in haar recente geschiedenis.

Kampen, IJsselacademie, 2002.;  
 

17. Boeknummer: 10927  
Beschouwingen over de wenschelijkheid en uitvoerbaarheid van een kanaalverbinding tusschen Blokzijl en Groningen / door B. Prakken.
Waterstaat -- vaarwegen           (1867)    [Prakken, B.]
een niet uitgevoerd plan van Berend Prakken voor scheepvaartkanaal van Blokzijl naar Groningen via Muggebeet, Eind van 't Diep, Steenwijker Diep, Steenwijk en Frederiksoord; 1867; kanalen, vaarwegen.
Steenwijk, Hovens Greve, 1867.;  
 

18. Boeknummer: 10928  
RAPPORT behoorende bij het plan van inpoldering en aanleg der OosterMeenthe, toebehoorende aan de Gemeente Steenwijk.
Waterstaat -- polders           (1907)   
plan voor inpoldering en ontginning van de Oostermeenthe bij Steenwijk; bemaling, bodemgesteldheid, bedijking, gemaal, plan voor normalisatie van de Steenwijker Aa.
Utrecht, Nederlandsche Heidemaatschappij, 1907.;  
 

19. Boeknummer: 10929  
RAPPORT over kanalisatie van de Steenwijker Aa.
Waterstaat -- vaarwegen           (1926)   
niet uitgevoerd plan voor kanaal van Steenwijk naar Wittelterbrug voor afwatering en scheepvaart; gedetailleerde opmeting en waterpassing langs Steenwijker Aa; kaarten, terreinhoogten.
Nijmegen, Ingenieursbureau v/h J. van Hasselt en De Koning, 1926.;  
 

20. Boeknummer: 10930  
Watergemaal A.F. Stroink, een monument in het Land van Vollenhove / door T.J. Rinsema
Waterstaat -- waterbeheer              [Rinsema,T.J]

Meppel, Waterschap Reest en Wieden, 2008.;  
 

21. Boeknummer: 10931  
Bestek duiker Gasthuispoort Gemeente Steenwijk / door B. Rouwkema.
Waterstaat -- duikers           (28 juli 1899)    [Rouwkema, B.]
bestek en voorwaarden voor publieke aanbesteding bouw nieuwe duiker aan de Gasthuispoort te Steenwijk.
Steenwijk, Hovens Greve, 1899.;  
 

22. Boeknummer: 10932  
SOCIAAL-economische studie kanaal Beukers-Steenwijk.
Waterstaat -- vaarwegen           (1992)   

Rijswijk, NEA, 1992.;  
 

23. Boeknummer: 10933  
De Overijsselsche wateren ; beschrijving van de wateren van onder meer Noordwest Overijssel in 1848 / door W.C.H. Staring en T.J. Stieltjes.
Waterstaat -- waterbeheer           (1848)    [Staring, W.C.H.; Stieltjes, T.J.]
Met kaart, afwatering, Linde, Steenwijkerdiep, Steenwijker Aa, Meppelerdiep
Zwolle , J.J. Tijl, 1848.;  
 

24. Boeknummer: 10934  
Verslag der commissie ingesteld door het Waterschap Vollenhove tot het onderzoeken van het vraagstuk van de partiële bemaling van dat waterschap / door A.F. Stroink.
Waterstaat -- bemaling en waterpeil           (1925)    [Stroink, A.F.; Stroink, A.F.]

Zwolle, Tijl, 1925.;  
 

25. Boeknummer: 10935  
Steenwijkerdiep: 1632-heden / door R. Tienkamp.
Waterstaat -- vaarwegen           (december 2007)    [Tienkamp, R.]

Steenwijk, Gemeente Steenwijkerland, 2007.;  
 

26. Boeknummer: 10936  
De Steenwijker Aa, een historisch hydrografisch overzicht / door J.D. van der Tuin.
Waterstaat -- geschiedenis           (1985)    [Tuin, Joop D. van der]
Geologie, archeologie, bewoningssporen, Steenwijker Aa, Zuiderzeekust, dijken, sluizen, vervening, kanalen, vaarwegen, waterhuishouding, ontginning, stadsgrachten, verlaten, kanalisatie, afwatering.
Tuk, eigen uitg., 1985.;  
 

27. Boeknummer: 10937  
Wateren en waternamen in Noordwest-Overijssel / door J.D. van der Tuin.
Waterstaat -- waternamen           (1998)    [Tuin, Joop D. van der]

Kampen, IJsselacademie, 1998.;   (ZCBS: 1988)
 

28. Boeknummer: 10938  
Waterstaat in Overijssel / door H. Wieringa.
Waterstaat -- geschiedenis           (1983)    [Wieringa, H.]
beschrijving van de waterstaatsgeschiedenis, uitgegeven ter gelegenheid van honderd jaar provinciale waterstaat in Overijssel (1882-1982).
Zwolle, Provincie Overijssel, 1983.;  
 

29. Boeknummer: 11319  
Het Steenwijkerdiep 1632-1932 / door A. Smit.
Waterstaat -- rivieren en kanalen           (20 februari 1932)    [Smit, A.]

Steenwijk, Opregte Steenwijker Courant, 1932.;  
 

30. Boeknummer: 11320  
Het Steenwijkerdiep 1632-1932 / door A. Smit.
Waterstaat -- rivieren en kanalen           (5 maart 1932)    [Smit, A.]

Steenwijk, Opregte Steenwijker Courant, 1932.;  
 

 

Uitgebreid zoeken

Zoekresultaat verdeeld over 2 pagina's, met elk (max.) 30 publicaties:

1   2       Volgende       Eind

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 7 oktober 2023