Bibliotheek-collectie

Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken

Homepage HVS Bibliotheek Zoekresultaat

Aantal gevonden publicaties : 5   (uit: 1446)


Uitgebreid zoeken
Gesorteerd op:  Boeknummer

Klik op publicatie voor vergroting en meer informatie

1. Boeknummer: 10094  
Steenwijk Vestingstad een terugblik voor de toekomst / door G.M. Laar, H. Spreen, J. Tiesnitsch en J.D. van der Tuin ; uitgegeven bij het 25-jarig bestaan van de HVS e.O.
Algemeen -- Steenwijks geschiedenis           (2009)    [Laar, G.M.; Spreen, H.; Tiesnitsch, Jurjen; Tuin, Joop D. van der]
VOORWOORD
Dit boek is bedoeld een standaardwerk te zijn over de buitengewoon boeiende geschiedenis van de oude vestingstad Steenwijk en de landschappelijk aantrekkelijke omgeving die vanouds bekend is als Steenwijkerwold. Ooit tezamen aangeduid als Stad en Wold en van 1973-2001 bekend als de gemeente Steenwijk, vormen Steenwijk en Steenwijkerwold thans onderwerp van dit jubileumwerk dat werd samengesteld ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken.
Het boek bestaat uit een hoofdwerk van zeventien hoofdstukken, aangevuld met een alfabetisch lexicon van ruim tweeduizend trefwoorden. In deze opzet onderscheidt dit boek zich van de meeste andere geschiedenisboeken. Deze keus is bewust gemaakt. Al bij een vooronderzoek bleek het namelijk moeilijk om alle onderwerpen goed passend in hoofdstukken onder te brengen. Ook voorzagen wij dat sommige auteurs bepaalde details niet in hun tekst zouden vermelden. Om aan dit informatieverlies tegemoet te komen en dus ook om een betere volledigheid te bereiken, werd besloten hiervoor een alfabetisch lexicon te maken. De hoofdstukken zijn geschreven door vijftien auteurs, alle bij uitstek deskundig op hun specifieke vakgebied. De volgorde van de hoofdstukken is min of meer chronologisch, in grote lijnen de geschiedenis volgend.
Het lexicon is niet alleen een aanvulling op het hoofdwerk, maar dient vooral als verbijzondering of verklaring van de namen en onderwerpen die in de verschillende hoofdstukken aan de orde komen. Wij hebben getracht de inhoud van het lexicon op objectieve wijze samen te stellen. Dit geldt vooral voor de vermelding van persoonsnamen. Bij vele trefwoorden wordt naar bestaande literatuur verwezen, niet alleen om ruimte te besparen, maar vooral om de lezer de weg te wijzen naar aanvullende informatie.
De redactiecommissie, auteurs en medewerkers hebben al het redelijkerwijs mogelijke gedaan om een zekere volledigheid van het boek, de juistheid van feiten en getallen en de bronvermelding van citaten, foto's en andere illustraties na te streven en te vermelden. Niet altijd is het ons gelukt om nazaten of rechthebbenden op te sporen; op sommige foto 's die wij gebruikt hebben ontbreekt helaas de naam van de maker. Mocht u desondanks als rechthebbende hierover concrete vragen of opmerkingen hebben, dan verzoeken wij u alsnog contact met ons op te nemen.
Hoewel wij de goede gewoonte hebben om in onze publicaties de namen te vermelden van hen die op enigerlei wijze medewerking hebben verleend aan de totstandkoming ervan, zien wij in dit geval daarvan af. In een periode van ruim drie jaar hebben twintig personen aan dit boek gewerkt Zij hebben in uiteenlopende mate de medewerking gehad van vele honderden personen. Liever dan één naam in een opsomming te vergeten, spreken wij hierbij Onze oprechte dank uit aan ieder die zijn of haar 'steentje' heeft bijgedragen aan totstandkoming van Steenwijk Vestingstad!

Steenwijk , Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken;   (ZCBS: 2009)
 

2. Boeknummer: 10122  
De canon van Steenwijkerland; veertig vensters op de geschiedenis van de gemeente / door H. Spreen, J.A. Steenstra, J. Tiesnitsch en J.D. van der Tuin.
Algemeen -- Steenwijks geschiedenis           (2013)    [Spreen, H.; Steenstra, J.A.; Tiesnitsch, Jurjen; Tuin, Joop D. van der]

Kampen, IJsselacademie, 2023;  
 

3. Boeknummer: 10297  
Muziek in Stad en Wold / door J. Tiesnitsch.
Kunst en Cultuur -- muziek           (1999)    [Tiesnitsch, Jurjen]
Beschrijving van fanfarecorpsen, brassbands, tamboer- en trompettercorpsen en drumbands in Steenwijk en Steenwijkerwold in de 20e eeuw.
Steenwijk, Hovens Gréve, 1999.;   (ZCBS: 1999)
 

4. Boeknummer: 10389  
STEENWIJK in oude luchtfoto’s 1972-2000 ; 30 luchtfoto’s van Steenwijk en omgeving; van tekst voorzien door G.M. Laar, H. Spreen, J. Tiesnitsch en J.D. van der Tuin.
Cartografie -- atlas           (2008)    [Laar, G.M.; Spreen, H.; Tiesnitsch, Jurjen; Tuin, Joop D. van der]

Hoogeveen, V&W Collective;  
 

5. Boeknummer: 10940  
Enkele markante Steenwijker families / door J. Tiesnitsch.
Biografie & Genealogie -- familiegeschiedenis           (2009)    [Tiesnitsch, Jurjen]
Over de Steenwijker families De Vos van Steenwijk, Ter Steghe, Ten Broecke, Telting, Tromp Meesters, Kamp en over Leo Polak.
zie ook boeknr.: 10094

 

 

Uitgebreid zoeken

Laatste wijziging binnen getoonde publicaties: 7 oktober 2023